Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Quy định thu Phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long, Bái Tử Long

In

Ngày 21/12/2016, UBND tỉnh Quảng Ninh có Quyết định số 4278/2016/QĐ-UBND về việc quy định thu các khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, mức phí tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long đến hết ngày 31.3.2017 được duy trì theo điểm tham quan với mức phí như hiện nay, cụ thể:

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Mức phí

Ghi chú

A

VỊNH HẠ LONG

 

 

 

1

Tham quan vịnh Hạ Long

đồng/lượt/người

120.000

 

 

 

Thời gian tham quan từ

6h30 -18h30

(dưới 12 giờ)

2

Tham quan tại các điểm trên vịnh Hạ Long

đồng/lượt/người

 

-

Thiên Cung

đồng/lượt/người

50.000

-

Đầu Gỗ

đồng/lượt/người

50.000

-

Hang Sửng Sốt

đồng/lượt/người

50.000

-

Bãi tắm Ti tốp

đồng/lượt/người

50.000

-

Động Mê Cung

đồng/lượt/người

50.000

-

Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn

đồng/lượt/người

30.000

-

Hang Ba Hang

đồng/lượt/người

30.000

-

Hang Luồn

đồng/lượt/người

30.000

-

Hang Tiên Ông

đồng/lượt/người

30.000

-

Hang Cỏ

đồng/lượt/người

30.000

-

Hang Thầy

đồng/lượt/người

30.000

-

Hang Cặp La

đồng/lượt/người

30.000

-

Đảo Soi Sim

đồng/lượt/người

50.000

-

Làng chài Vông Viêng

đồng/lượt/người

30.000

-

Hang Trống

đồng/lượt/người

30.000

-

Hang Trinh Nữ

đồng/lượt/người

30.000

-

Hồ Động Tiên

đồng/lượt/người

30.000

-

Động Tam Cung

đồng/lượt/người

30.000

-

Đảo Bái Đông

đồng/lượt/người

30.000

3

Tham quan tại các khu vực lưu trú nghỉ đêm trên Vịnh

 

 

 

-

Thời gian lưu trú 01 đêm

đồng/người

200.000

Thời gian 24 tiếng kể từ thời điểm xuất bến

-

Thời gian lưu trú 02 đêm

đồng/người

350.000

Thời gian 48 tiếng kể từ thời gian xuất bến

-

Thời gian lư trú 03 đêm

đồng/người

400.000

Thời gian 72 tiếng kể từ thời điểm xuất bến

B

VỊNH BÁI TỬ LONG

 

 

 

1

Tham quan chung Vịnh Bái Tử Long

đồng/lượt/người

80.000

Thời gian tham quan từ 06h30 – 18h30 (dưới 12 giờ)

2

Tham quan tại khu vực lưu trú nghỉ đêm trên Vịnh

 

 

 

-

Thời gian lưu trú 01 đêm

đồng/người

150.000

Thời gian 24 tiếng kể từ thời gian xuất bến

-

Thời gian lưu trú 02 đêm

đồng/người

300.000

Thời gian 48 tiếng kể từ thời gian xuất bến

-

Thời gian lưu trú 03 đêm

đồng/người

350.000

Thời gian 72 tiếng kể từ thời gian xuất bến

Kể từ ngày 01.4.2017, mức phí được áp dụng theo 05 tuyến tham quan trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, cụ thể:

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long

 

 

1.1

Tham quan ban ngày (từ 06h30 đến 18h30)

 

 

-

Tuyến 1: Cảng tàu – Công viên Vạn Cảnh (Thiên Cung, Đầu Gỗ, Hòn Chó Đá, Hang Ba Hang, Hòn Đỉnh Hương, Hòn Trống Mái- Gà Chọi)

đồng/lượt/người

250.000

-

Tuyến 2: Cảng tàu – Công viên cáchang động (Bãi tắm Soi Sim, Ti tốp, Hang Sửng Sốt, động Mê Cung, hang Bồ Nâu, Hang Luồn, Hang Trống, hang Trinh Nữ, hồ Động Tiên)

đồng/lần/người

250.000

-

Tuyến 3: Cảng tàu –Trung tâm bảo tồn  văn hóa biển (Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn, hang Tiên Ông, Hồ Ba Hầm, Đền Bà Men, Áng Dù)

đồng/lần/người

200.000

-

Tuyến 4: Cảng tàu – Trung tâm Giải trí biển (Hang Cỏ, Hang Thầy, Cống Đỏ, hang Cạp La, Vông Viêng, Khu sinh thái Tùng Áng –Cống Đỏ, công viên Hòn Xếp)

đồng/lần/người

200.000

-

Tuyến 5: Cảng tàu – bến Gia Luận (Cát Bà – Hải Phòng) (Thiên Cung, Đầu Gỗ, Hòn Chó Đá, Hang Ba Hang, Hòn Đỉnh Hương, Hòn Trống Mái – Gà Chọi)

đồng/lần/người

250.000

1.2

Tham quan lưu trú nghỉ đêm trên Vịnh (Thời gian lưu trú 01 đêm là 24 tiếng kể từ thời gian điểm xuất bến, thời gian lưu trú 02 đêm là 48 tiếng kể từ thời điểm xuất bến)

 

 

-

Tham quan tuyến 2 và lưu trú 01 đêm (Tham quan điểm lưu trú nghỉ đêm hang Trống, Trinh Nữ; Hồ Động Tiên; Hòn Lát 690; Ti Tốp 587

đồng/người

550.000

-

Tham quan tuyến 2 và lưu trú 02 đêm (Tham quan điểm lưu trú nghỉ đêm hang Trống, Trinh Nữ; Hồ Động Tiên; Hòn Lát 690; Ti Tốp 587)

đồng/người

750.000

-

Tham quan tuyến 3 và lưu trú 01 đêm (Tham quan điểm lưu trú nghỉ đêm khu vực hang Tiên Ông)

đồng/người

500.000

-

Tham quan tuyến 3 và lưu trú 02 đêm (Tham quan điểm lưu trú nghỉ đêm khu vực hang Tiên Ông)

đồng/người

650.000

-

Tham quan tuyến 4 và lưu trú 01 đêm (tham quan điểm lưu trú nghỉ đêm Cống Đỏ)

đồng/người

500.000

-

Tham quan tuyến 4 và lưu trú 02 đêm ( Tham quan điểm lưu trú nghỉ đêm Cống Đỏ)

đồng/người

650.000

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.01.2017, thay thế cho Quyết định số 3366/2014/QĐ ngày 31/12/2014 “Về việc quy định thu Phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long, Bái Tử Long”./.

 
Hiện có 109 khách Trực tuyến

SƯU TẬP ẢNH

Bảng quảng cáo

ÂM NHẠC

VIDEO CLIP