Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy di sản vịnh Hạ Long

In

Ngày 15/12, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 4216/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy di sản vịnh Hạ Long

Quy chế này quy định về quản lý, bảo vệ, phát huy di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, quản lý hoạt động kinh tế - xã hội liên quan trên vịnh Hạ Long; hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; hoạt động cư trú trên vịnh Hạ Long; kinh phí thực hiện quản lý, bảo vệ, bảo tồn di sản vịnh Hạ Long; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với di sản vịnh Hạ Long.

Tại quy chế này nêu rõ, phạm vi của vịnh Hạ Long là toàn bộ khu vực di sản vịnh Hạ Long (gồm vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, trừ phạm vi của rừng quốc gia Bái Tử Long) được xác định trong tọa độ từ 20°43’ đến 21°09’ vĩ độ Bắc và 106°56’ đến 107°37’ kinh độ Đông; khu vực được Nhà nước Việt Nam xếp hạng Di tích danh thắng năm 1962, di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 1272/QĐ-TTg ngày 12-8-2009 của Thủ tướng Chính phủ, khu vực được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên Thế giới và là khu vực quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di sản vịnh Hạ Long theo Quyết định số 142/2002/QĐ-TTg ngày 21-10-2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy chế bao gồm 5 chương, 24 điều bao gồm các nội dung cụ thể như: quy định cụ thể về quản lý, bảo vệ, phát huy di sản vịnh Hạ Long; nguồn kinh phí thực hiện quản lý, bảo tồn, phát huy di sản vịnh Hạ Long; trách nhiệm quản lý nhà nước của các đơn vị có liên quan đối với di sản…

Việc ban hành quy chế này là cơ sở pháp lý giúp các cơ quan chức năng làm tốt hơn công tác bảo tồn phát huy giá trị Di sản vịnh Hạ Long/.

 
Hiện có 110 khách Trực tuyến

SƯU TẬP ẢNH

Bảng quảng cáo

ÂM NHẠC

VIDEO CLIP