Tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên khoáng sản: chủ yếu là than đá và nguyên vật liệu xây dựng. Trữ lượng than đá đã thăm dò được chủ yếu tập trung ở các phường Hà Khánh, Hà Lầm, Hà Trung, Hà Phong, Hà Tu. Bên cạnh đó là trữ lượng sét (tập trung tại khu vực Giếng Đáy) phục vụ làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng; đá vôi (tập trung tại phường Hà Phong và Đại Yên) phục vụ làm nguyên liệu xi măng và vật liệu xây dựng.  
Tài nguyên rừng: Tổng diện tích đất rừng xấp xỉ 6.000 ha, tỉ lệ che phủ đạt 21,58%. Bên cạnh đó, tài nguyên rừng của vịnh Hạ Long rất phong phú, đặc trưng với số lượng các loài thực vật lớn, đặc biệt đã phát hiện ra 17 loài thực vật đặc hữu của vịnh Hạ Long. Thực vật Hạ Long không chỉ có giá trị làm cảnh, cây ăn quả mà còn có tác dụng làm thuốc chữa bệnh.
Tài nguyên biển: Có vịnh Hạ Long 2 lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới với diện tích 1553km2. Vùng biển này có sự phong phú về các loài động vật và thực vật dưới nước. Theo nghiên cứu có 156 loài cá biển, 261 loài động vật thân mềm sống ở biển và 113 loài giáp xác, trong đó có nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao như cá thu, cá nhụ, cá song.
 Tài nguyên nước: Tài nguyên nước mặt tại thành phố Hạ Long tập trung tại các khu vực hồ Yên Lập, Hồ Khe Cá …Đây là nguồn cung cấp lớn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra là các hồ điều hòa tạo cảnh quan cho thành phố: Yết Kiêu, Ao Cá-Kênh Đồng … 
 

Đối tác khách hàng