Hang Trống

    Tọa độ 1070 06'25” kinh độ Đông và 200 50' 24” vĩ độ Bắc
    Hang Trống là điểm tham quan nằm trong tuyến du lịch số 2 trên vịnh Hạ Long. Hang nằm đối diện với hang Trinh Nữ, với diện tích khoảng 300m2. Hang Trống là một trong số các di chỉ khảo cổ hang động thuộc nền văn hoá Soi Nhụ, có niên đại cách ngày nay từ 18.000 - 7.000 năm. Tại hai cửa phía Tây Bắc và Đông Nam đều thấy dấu vết của các lớp trầm tích màu nâu ngả vàng và lớp vỏ ốc nước ngọt Melania và ốc núi Cyclophorus. Bên cạnh đó, còn có một số nhỏ các loài nhuyễn thể nước ngọt khác như: Trầm trục, vỏ sò, vỏ trai.
     Khi vào trong hang, bên việc ngắm nhìn những nhũ đá, du khách còn được nghe thấy tiếng gió lùa qua các khe đá dội trở lại vách hang tạo ra âm thanh như tiếng trống rất lạ và thích thú.
     

Đối tác khách hàng