Điều kiện tự nhiên

Địa hình: Đa dạng và phức tạp, là một trong những khu vực hình thành lâu đời nhất trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm đồi núi, thung lũng, vùng ven biển và hải đảo.
Khí hậu: Thuộc khí hậu vùng ven biển, mỗi năm có 02 mùa rõ rệt, mùa Đông từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau; mùa Hè từ tháng 5 đến tháng 10. Nhiệt độ trung bình hằng năm là 23,7oC. Lượng mưa trung bình là 1.832mm/năm, phân bố không đều theo 2 mùa.
Sông ngòi và chế độ thủy triều: Các sông chính chảy qua địa phận thành phố gồm có: sông Diễn Vọng, Vũ Oai, Man, Trới, Míp. Chế độ thuỷ triều của vùng biển Hạ Long chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ nhật triều vịnh Bắc Bộ, biên độ dao động thuỷ triều trung bình là 3,6m.
 

Đối tác khách hàng