Các danh hiệu của vịnh Hạ Long

Các danh hiệu quốc gia
Di tích danh thắng cấp quốc gia: Năm 1962, vịnh Hạ Long được Bộ Văn hóa - Thông tin nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam xếp hạng là Di tích danh thắng cấp quốc gia với diện tích 1.553 km2.
Di tích quốc gia đặc biệt: Ngày 12/08/2009, vịnh Hạ Long được Chính phủ Việt Nam xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt (tại đợt 1 năm 2009)

Lễ đón bằng Di tích Quốc gia đặc biệt

Khu du lịch hàng đầu Việt Nam: Ngày 08/7/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao tặng danh hiệu Khu du lịch hàng đầu Việt Nam 2017 cho vịnh Hạ Long.


Đại diện Lãnh đạo Ban QLVHL nhận giải
 

Các danh hiệu quốc tế
Di sản Thiên nhiên thế giới
 Vịnh Hạ Long 02 lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.
Lần thứ nhất: Ngày 17/12/1994, Kỳ họp thứ 18 tại Phuket, Thái Lan, Ủy ban Di sản Thế giới đã công nhận vịnh Hạ Long vào danh mục Di sản Thiên nhiên thế giới với giá trị ngoại hạng toàn cầu về mặt thẩm mỹ theo tiêu chí (vii) của Công ước Quốc tế về bảo vệ di sản tự nhiên và văn hóa của thế giới.

Lễ đón bằng công nhận Di san Thiên nhiên thế giới
Lần thứ hai: Ngày 02/12/2000, tại Kỳ họp toàn thể lần thứ 24 ở thành phố Cairns, Queensland, Australia, Ủy ban Di sản Thế giới đã công nhận vịnh Hạ Long là Di sản Thiên nhiên Thế giới lần thứ 2 theo tiêu chuẩn (viii) về giá trị địa chất - địa mạo.


Lễ đón bằng công nhận lần II

Vịnh đẹp nhất thế giới: Tháng 7/2003, vịnh Hạ Long được Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới xếp hạng và công nhận, kết nạp thành viên.
Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới
Ngày 27/4/2012, tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội, Việt Nam), tổ chức New Open World đã trao tặng danh hiệu kỳ quan thiên nhiên thế giới mới cho vịnh Hạ Long.


Lễ đón bằng công nhận vịnh Hạ Long là 1 trong 7
Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới

 

 


Đối tác khách hàng