Từ chối cấp phép rời cảng bến và đình chỉ hoạt động đối với tàu du lịch Hải Anh 10 QN-6108

Ngày 06/6/2020, UBND thành phố Hạ Long đã ban hành văn bản số 4971/UBND - QLĐT về việc từ chối cấp phép rời cảng bến và đình chỉ hoạt động đối với tàu Hải Anh 10 QN - 6108.
Theo đó, UBND thành phố Hạ Long đề nghị Cảng vụ đưởng thủy nội địa từ chối cấp phép rời cảng, bến, đình chỉ hoạt động đối với tàu du lịch Hải Anh 10 QN - 6108 do chủ phương tiện có hành vi thu tiền cao hơn giá thỏa thuận  trong hợp đồng. Thời gian đình chỉ hoạt động là 90 ngày kể từ ngày 09.6.2020.
Trước đấy, khách du lịch có tài khoản facebook cá nhân là Linh Mai tố cáo tàu du lịch Hải Anh 10 QN - 6108 không thực hiện đúng giá và lịch trình tham quan vịnh Hạ Long như trong hợp đồng./.

Phương Anh


Đối tác khách hàng