Thông báo tìm chủ sở hữu phương tiện thủy vi phạm đang bị tạm giữ

     Ngày 24.10, UBND thành phố Hạ Long có Thông báo số 629/TB-UBND về việc tìm chủ sở hữu phương tiện thủy vi phạm đang bị UBND thành phố Hạ Long tạm giữ.
     Đây là  phương tiện thủy vi phạm khi đang hoạt động trên vịnh Hạ Long. Đặc điểm phương tiện: tàu vỏ gỗ đã cũ, sơn màu xanh - nâu, lắp máy 15CV, trọng tải khoảng 03 tấn, trọng lượng 6,25 tấn; không có biển kiểm soát. UBND thành phố Hạ Long thông báo tổ chức, cá nhân nào là chủ sở hữu, quản lý hợp pháp của phương tiện trên đến Đội Kiểm tra xử lý vi phạm trên vịnh Hạ Long, Ban Quản lý vịnh Hạ Long (địa chỉ: số 166 Lê Thánh Tông, Tp Hạ Long) để giải quyết.
     Trong thời hạn 30  ngày (kể từ ngày ra thông báo) nếu không có tổ chức, cá nhân nào đến làm việc kèm theo giấy tờ hợp pháp của tài sản, UBND thành phố Hạ Long sẽ tiến hành xử lý các phương tiện trên theo quy định của pháp luật.
     Thông tin chi tiết của Thông báo, truy cập link:
https://drive.google.com/file/d/1oXEq7sW2c42HQ8duh9kclJYiTRR7DLA6/view?usp=sharing

   

 

Anh Trung


Đối tác khách hàng