Tăng cường triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới

Ngày 27/7, Ban Quản lý vịnh Hạ Long có Thông báo số 506/TB-BQLVHL gửi các đơn vị trực thuộc Ban về tăng cường triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới.
Theo đó, Ban Quản lý vịnh Hạ Long yêu cầu các đơn vị triển khai một số nội dung như: kiểm tra, rà soát, củng cố lại hệ thống phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị. Quán triệt toàn thể viên chức, người lao động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh: Đo thân nhiệt cho viên chức, người lao động hàng ngày trước khi làm việc, đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn, vệ sinh nơi làm việc, tại các điểm đón tiếp khách, phương tiện đưa đón viên chức, người lao động.
Rà soát toàn bộ viên chức, người lao động của đơn vị từng đến hoặc đi qua Đà Nẵng từ ngày 12/7/2020 đến nay, phải khai báo đầy đủ với cơ quan y tế; chủ động theo dõi tình hình sức khỏe, tự cách ly trong thời gian 14 ngày tại nhà; trong trường hợp có dấu hiệu bất thường phải báo cáo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời. Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân covid-19 phải thực hiện cách ly, theo dõi y tế theo quy định.
Các đơn vị báo cáo số lượng nhân viên làm việc của từng ngày, đồng thời tăng cường chỉ đạo, thông tin để viên chức, người lao động của đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, đảm bảo công tác an toàn, đón tiếp, phục vụ khách tham quan vịnhHạ Long trong mùa du lịch cao điểm, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới./.


Đối tác khách hàng