Miễn phí tham quan vịnh Hạ Long

Theo Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND, ngày 14/5/2020 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch năm 2020, tỉnh Quảng Ninh sẽ miễn phí tham quan vịnh Hạ Long (không áp dụng cho vé ngủ đêm), bảo tàng Quảng Ninh, khu di tích danh thắng Yên Tử từ ngày 14/5/2020 đến ngày 01/6/2020 và các ngày: 28/6 (ngày Gia đình Việt Nam), 9/7 (ngày Du lịch Việt Nam), 27/7 (ngày Thương binh liệt sĩ), 19/8 (ngày Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám), 2/9 (ngày Quốc khánh), 20/10 (ngày Phụ nữ Việt Nam), 12/11 (ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành than), 20/11 (ngày Nhà giáo Việt Nam)22/12 (ngày thành lập QĐND Việt Nam). Ngoài việc miễn 100% phí tham quan vịnh Hạ Long tại những thời điểm trên, tỉnh Quảng Ninh cũng quyết định giảm 50% phí tham quan Vịnh (không áp dụng cho vé ngủ đêm), bảo tàng Quảng Ninh, khu di tích danh thắng Yên Tử trong các ngày còn lại của tháng 6 và tháng 7 năm 2020. Đây là giải pháp linh hoạt, kịp thời của Quảng Ninh nhằm tạo đòn bẩy cho phát triển kinh tế, nhất là đối với ngành kinh tế du lịch, dịch vụ được coi là thế mạnh của Tỉnh.

Nga Ngô


Đối tác khách hàng