Kiểm tra, đánh giá chất lượng Hướng dẫn viên

    Ngày 26/6, Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng Hướng dẫn viên 6 tháng đầu năm 2019.
     21 hướng dẫn viên được kiểm tra sẽ bốc thăm nội dung để chuẩn bị bài thuyết trình theo hình thức trình chiếu powerpoint; sau phần thuyết trình nội dung chính, sẽ trả lời nội dung Bộ Quy tắc ứng xử ‘Văn minh du lịch” và “Nụ cười Hạ Long” và câu hỏi phụ do tổ kiểm tra yêu cầu. Nội dung kiểm tra là các thông tin về tiềm năng, thế mạnh, các điểm tham quan du lịch chính của thành phố Hạ Long; Một số công trình trọng điểm của thành phố Hạ Long, Quảng Ninh; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Hạ Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nội dung Bộ Quy tắc ứng xử “Văn minh du lịch” và “Nụ cười Hạ Long’ dành cho VCNV và hướng dẫn viên Trung tâm Hướng dẫn và Điều hành du lịch vịnh Hạ Long; Thông tin, số liệu các di tích cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp quốc ta và di tích Quốc gia đặc biệt. Ngoài ra, các hướng dẫn viên cũng phải kiểm tra ngoại ngữ theo chương trình đã xây dựng của 3 nhóm tiếng Trung nâng cao; tiếng Anh nâng cao và tiếng Anh cơ bản.
     Việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hướng dẫn viên nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức cho đội ngũ hướng dẫn viên, nâng cao chất lượng hướng dẫn thuyết minh phục vụ khách tham quan, du lịch vịnh Hạ Long; góp phần tuyên truyền, quảng bá, xây dựng hình ảnh du lịch Hạ Long chuyên nghiệp, văn minh, thân thiện./.
    Một số hình ảnh minh họa: 
Hoàng Hương
 

Đối tác khách hàng