Đoàn chuyên gia tư vấn về quản lý du lịch bền vững và bảo vệ môi trường Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long làm việc với Ban Quản lý vịnh Hạ Long.

     Từ ngày 16.7 đến ngày 20.7.2018, Đoàn chuyên gia của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế do bà Janet Mackay dẫn đầu đã khảo sát di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long theo lời mời của tỉnh Quảng Ninh.
     Qua những ngày khảo sát tại vịnh Hạ Long, Đoàn chuyên gia đã có những ý kiến tư vấn cho công tác quản lý môi trường và phát triển du lịch theo hướng bền vững.

     Thay mặt Lãnh đạo Ban Quản lý vịnh Hạ Long, đồng chí Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long kiêm trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long ghi nhận những ý kiến mà Đoàn chuyên gia đã tư vấn và sẽ tiếp thu đưa vào Kế hoạch quản lý, bảo tồn và phát huy di sản./
Gấu - Kiến


Đối tác khách hàng