Đình chỉ hoạt động trên vịnh Hạ Long đối với tàu du lịch Hạ Long SunSet QN - 3249

Ngày 27.3.2019, UBND thành phố Hạ Long đã có công văn số 1882/UBND về việc đề nghị từ chối cấp phép rời cảng, bến, đình chỉ hoạt động trên vịnh Hạ Long đối với tàu du lịch QN - 3249 của công ty TNHH Dòng Di sản Hạ Long. Theo đó, ngày 25.3.2019 tại khu vực đảo Ti Tốp (vịnh Hạ Long), trong quá trình di chuyển từ Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu đến đảo Ti Tốp, tàu du lịch Hạ Long SunSet QN - 3249 của Công ty TNHH Dòng Di sản Hạ Long đã bị sự cố nước tràn vào khoang máy. UBND thành phố Hạ Long đã đề nghị Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh từ chối cấp phép rời cảng bến, đình chỉ hoạt động trên vịnh Hạ Long đối với tàu du lịch này. Thời gian từ chối cấp phép bắt đầu từ ngày 25.3.2019.
 

Phương Anh


Đối tác khách hàng