Đảng bộ Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 28/7, Đảng bộ Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị

6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã thực hiện tốt nhiệm vụ ở hầu hết tất cả các lĩnh vực; triển khai thực hiện đồng bộ, cụ thể hóa các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chỉ đạo triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long trên cơ sở bám sát Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, của Thành ủy Hạ Long về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ Ban Quản lý vịnh Hạ Long xác định 6 tháng cuối năm cần tiếp tục đẩy mạnh quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Tỉnh, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tiếp tục thực hiện tốt các mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và mô hình dân vận khéo năm 2020. Ban hành Quy chế làm việc, Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ Ban Quản lý vịnh Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025; Rà soát các chương trình, kế hoạch công tác năm của cơ quan và các đoàn thể; Chỉ đạocơ quan tổ chức bảo tồn và phát huy bền vững, hiệu quả các giá trị nổi bật toàn cầu của vịnh Hạ Long, tạo sự chuyển biến tích cực đối với công tác quản lý Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Đảng ủy cũng chỉ đạo các chi bộ, đơn vị triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho viên chức, người lao động của Ban và khách du lịch, vừa đảm bảo an toàn, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ kích cầu du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận Dự thảo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Đình Huỳnh - Phó Bí thư Đảng ủy trao Bằng khen của BTV tỉnh ủy cho Chi bộ II

Cũng tại Hội nghị, đại diện Chi bộ II đã vinh dự nhận Bằng khen của Ban thường vụ Tỉnh ủy với thành tích “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm (giai đoạn 2015-2019) ./.
 

Hải Hà


Đối tác khách hàng