Bổ nhiệm chức danh phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Nghiên cứu

Ngày 06/7, Ban Quản lý vịnh Hạ Long có Quyết định số 336/QĐ-BQLVHL về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Hường giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Nghiên cứu.


 
Bà Trần Thị Hường trình bày đề án trước hội đồng

Trước đó, Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ  Nghiên cứu được Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức theo đúng quy định với sự tham gia của 03 ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Sau 2 vòng thi viết và trình bày đề án, bà Trần Thị Hường - chuyên viên Văn phòng Ban đạt kết quả cao nhất, trúng tuyển chức danh phó Trường phòng Nghiệp vụ Nghiên cứu, thời gian bổ nhiệm là 05 năm.


Đối tác khách hàng