Ban Quản lý vịnh Hạ Long tuyển dụng Hợp đồng lao động

Ngày 07/5, Ban Quản lý vịnh Hạ Long có Thông báo số 356/TB-BQLVHL về việc tuyển chọn Hợp đồng lao động tại Ban Quản lý vịnh Hạ Long năm 2019.
Hình thức tuyển chọn: xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp.
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 07/5 đến hết 20/5/2019 (Trong giờ hành chính)
Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Ban Quản lý vịnh Hạ Long, 166 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.
Thông tin chi tiết truy cập link: https://drive.google.com/file/d/1WNOjEt35Gu_rp-f777ih15h4DnHj9xnx/view?fbclid=IwAR33oGFwHXXDn0Eb96751v7FeaVNVK8jHHyMwIBk9roB8WABWD0YbtM-8cM%20./.

 

Hương Quỳnh


Đối tác khách hàng