Ban Quản lý vịnh Hạ Long trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm bảo tồn II và Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

Ngày 12/9, Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm bảo tồn II và Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính.

Đồng chí Hoàng Văn Hanh (phó giám đốc trung tâm bảo tồn II) giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm bảo tồn II; đồng chí Hoàng Thị Thùy Dương (chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính) giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính.


Lãnh đạo Ban QLVHL và các Lãnh đạo các đơn vị chúc mừng 2 đồng chí được bổ nhiệm


Đây là 02 thí sinh có tổng điểm cao nhất ở 2 vòng thi viết và trình bày đề án của cuộc thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý vịnh Hạ Long./.
 

Hải Hà

 


Đối tác khách hàng