Ban Quản lý vịnh Hạ Long tham gia huấn luyện lực lượng tự vệ biển năm 2020

Từ ngày 29/6 đến ngày 03/7,  Ban Chỉ huy quân sự thành phố Hạ Long tổ chức khóa huấn luyện lực lượng tự vệ biển năm 2020. Tại khóa huấn luyện, Ban Quản lý vịnh Hạ Long có 15 viên chức lao động tham gia.
Qua khóa tập huấn, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng tự biển của Ban Quản lý vịnh Hạ Long, những người đang thực hiện nhiệm vụ bảo tồn Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long nắm được những nội dung cơ bản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển; hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ, phạm vi lãnh thổ, chủ quyền vùng biển, trên cơ sở đó vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hoạt động công tác trên biển.
Một số hình ảnh tại khóa huấn luyện:
 


Đối tác khách hàng