Ban Quản lý vịnh Hạ Long tham dự hội thảo về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới tại Việt Nam

Ngày 02/4, đoàn công tác của Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã tham dự hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thiên nhiên thế giới tại Việt Nam tại Ninh Bình, do Sở Du lịch Ninh Bình phối hợp với các thành viên của đoàn công tác Trung tâm Di sản thế giới UNESCO và các cơ quan có liên quan tổ chức.


Quang cảnh Hội thảo


 Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học của Trung tâm Di sản thế giới, Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên thế giới, Hội đồng Di tích và di chỉ quốc tế cùng các chuyên gia của Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Viện Khảo cổ học, Viện Khoa học Địa chất và khoáng sản, các trung tâm bảo tồn di tích của một số tỉnh, thành phố có di sản thế giới.
Các đại biểu đã dành nhiều thời gian tập trunglàm rõ các giá trị, thuộc tính tạo nên giá trị nổi bật toàn cầu của các khu di sản thế giới tại Việt Nam; chia sẻ những kinh nghiệm bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di sản từ nhiều quốc gia của khu vực và thế giới.
 

Ông Phạm Đình Huỳnh - Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long trình bày tại Hội thảo


 Từ kinh nghiệm thực tiễn trong việc bảo tồn, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, ông Phạm Đình Huỳnh – Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã có bài tham luận chia sẻ kinh nghiệm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị vịnh Hạ Long. Bên cạnh đó, đoàn công tác của Ban Quản lý vịnh Hạ Long cũng đã có phiên gặp gỡ, trao đổi với Đoàn công tác Trung tâm Di sản thế giới UNESCO về một số nội dung: Kết quả công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; Chia sẻ thông tin về các giải pháp quản lý tổng hợp đối với vịnh Hạ Long trong thời gian tới; đánh giá sức tải Di sản vịnh Hạ Long, phương án quản lý du lịch vịnh Hạ Long; các giải pháp bảo vệ môi trường; bộ tiêu chí giám sát định kỳ tình trạng bảo tồn Di sản; các thông tin liên quan đến công tác bảo tồn di sản vịnh Hạ Long mà Trung tâm Di sản thế giới tiếp nhận từ khách du lịch trong thời gian qua về hoạt động của tàu du lịch và môi trường trên vịnh Hạ Long. Đoàn công tác của Ban Quản lý vịnh Hạ Long cũng thống nhất phương án trao đổi, chia sẻ thông tin với Trung tâm Di sản thế giới UNESCO trong thời gian tới./.
 

Huyền - Hương

 


Đối tác khách hàng