Ban Quản lý Vịnh Hạ Long phát động Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019

 

Đ/c Nguyễn Huyền Anh - Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long phát động trồng cây

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo phong trào sôi nổi trong đội ngũ CBVC-LĐ của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long trong ngày đầu năm mới; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long ngày càng xanh-sạch-đẹp. Đồng thời cũng là hoạt động bảo tồn, nhân rộng nguồn gen đặc hữu, quý hiếm trên Vịnh và tạo cảnh quan tại các điểm tham quan du lịch.

Lãnh đạo Ban Quản lý Vịnh Hạ Long giao cây giống cho đại diện các đơn vị trong Ban.

Ngay sau lễ phát động, 300 cây Bông Mộc đã được cán bộ, nhân viên Ban trồng tại một số điểm tham quan trên Vịnh Hạ Long.


Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Vịnh Hạ Long trồng cây bông mộc tại hang Đầu Gỗ (Trung tâm Bảo tồn 1)

Cây bông mộc là một trong những loài thực vật đặc hữu hẹp của Việt Nam. Đây là loài cây có hoa đẹp, phân bố rải rác tại các đảo trên Vịnh Hạ Long. Năm 2018, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã tiến hành thu hạt ngoài tự nhiên và nhân giống thành công 1.000 cây Bông Mộc con.

Hoàng Hương- Thu Hiền


Đối tác khách hàng