THÔNG TIN TÀU GHÉP

THÔNG TIN TÀU GHÉP THAM QUAN VỊNH HẠ LONG
Ngày 18 tháng 10 năm 2019


 

TT TÊN TÀU SỐ HIỆU
1 Trường Giang QN - 1689
2 Hồng Hải QN - 1356
3 Phương Hằng QN - 3909
4 Minh Phương QN - 1428
5 Hồng Hải QN - 2466

Giờ xuất bến: 
     Sáng: 06h30 đến 10h00
     Chiều: 11h00 đến 14h00

 

Tổ điều hành tàu ghép tham quan vịnh Hạ Long
Đ/c Lê Đức Cửu             ĐT: 0904606519
Hotline: 0911.619.066
Ghi chú: 
Tuyến 1: Thiên Cung, Đầu Gỗ, Chó Đá, Đỉnh Hương, Trống Mái (Gà Chọi).
Tuyến 2: Đảo Ti Tốp, hang Sửng Sốt.
 

 

Tổ Tuyên truyền
 


 Đối tác khách hàng