THÔNG TIN TÀU GHÉP

THÔNG TIN TÀU GHÉP THAM QUAN VỊNH HẠ LONG
Ngày 12 tháng 3 năm 2020


 

TT TÊN TÀU SỐ HIỆU
1 Hùng Long QN - 3016

Giờ xuất bến: 
     Sáng: 8h30 
     Chiều: 12h30 

Tổ điều hành tàu ghép tham quan vịnh Hạ Long
Đ/c Lê Đức Cửu             ĐT: 0904606519
Hotline: 0911.619.066
Ghi chú: 
Tuyến 1: Thiên Cung, Đầu Gỗ, Chó Đá, Đỉnh Hương, Trống Mái (Gà Chọi).
Tuyến 2: Đảo Ti Tốp, hang Sửng Sốt.
 

 

Tổ Tuyên truyền
 


 Đối tác khách hàng