THÔNG TIN TÀU GHÉP

THÔNG TIN TÀU GHÉP THAM QUAN VỊNH HẠ LONG
Ngày 21 tháng 01 năm 2019


 

TT TÊN TÀU SỐ HIỆU
1 Hải An  QN - 5597
2 Phương Hằng QN - 5427
3 Phương Hằng QN - 3909

Giờ xuất bến: 
     Sáng: 08h30
     Chiều: 12h00

 

Tổ điều hành tàu ghép tham quan vịnh Hạ Long
Đ/c Lê Đức Cửu             ĐT: 0904606519
Hotline: 0911.619.066
Ghi chú: 
Tuyến 1: Thiên Cung, Đầu Gỗ, Chó Đá, Đỉnh Hương, Trống Mái (Gà Chọi).
Tuyến 2: Đảo Ti Tốp, hang Sửng Sốt.
 

 

Tổ Tuyên truyền
 


 Đối tác khách hàng